Γεννήθηκα και ζω με την οικογένειά μου στη Θεσσαλονίκη.

Η αρχική μου παιδεία σε θετικές σπουδές και η 15χρονη καριέρα μου ως πολιτικός μηχανικός δημιούργησαν περιβάλλον θεμελιακής σχέσης με τις έννοιες του Συστήματος και των Δομών.

Το ενδιαφέρον μου για άμεσες και ακριβείς λύσεις με οδήγησε σε σπουδές στη Συστημική Προσέγγιση, τη Συμβουλευτική και τη Συστημική Αναπαράσταση «Systemic Solutions Consultant – Systemic Family Constellation».

Στην πολύχρονη αυτή διαδρομή είχα δασκάλους τον Δημήτρη Σταυρόπουλο (του Ελληνικού Ινστιτούτου Συστημικής Αναπαράστασης), την Eva Hanggi και τον ίδιο τον Bert Hellinger (θεμελιωτή της μεθόδου της Συστημικής Αναπαράστασης).

Η πεποίθησή μου ότι «όπου υπάρχουν ανθρώπινα προβλήματα υπάρχουν και ανθρώπινες λύσεις» με οδήγησαν στο να συμβάλω στη δημιουργία του «THE ART OF LIVING – Η Τέχνη Της Ζωής».

Στον χώρο αυτό,  συντονίζω Ατομικές Συνεδρίες, Συμβουλευτική Ζευγαριών και Ομάδες Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενδυνάμωσης.

Επίσης, σε περιοδική βάση, δίνω Διαλέξεις Εισαγωγής και Εμβάθυνσης στη Συστημική Προσέγγιση. Οι διαλέξεις αυτές εντάσσονται σε ετήσιους ή/και τρίμηνους κύκλους («Εκπαίδευση Ενηλίκων») εναλλασσόμενης θεματικής.

Στον χώρο του «THE ART OF LIVING – Η Τέχνη Της Ζωής» πραγματοποιούνται Βιωματικά Εργαστήρια «Συστημικών Αναπαραστάσεων και Λύσεων κατά Bert Hellinger».

Ως πιστοποιημένη Συντονίστρια «Systemic Solutions Consultant – Systemic Family Constellation» «συνοδεύω» τα μέλη της ομάδας, πάντα με διακριτικότητα και σεβασμό, να έρθουν σε επαφή με τα «σκιασμένα» κομμάτια τους και να συνδιαλλαγούν με τις συστημικές τους δυσκολίες.

Αντίστοιχα Βιωματικά Εργαστήρια Συστημικών Αναπαραστάσεων συντονίζω σε τακτική βάση στην Αθήνα και την Κρήτη. Επισκέπτομαι και άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, εφόσον δημιουργούνται ομάδες ενδιαφέροντος.

Η εμπειρία μου και ο βαθύς σεβασμός μου στους ανθρώπους είναι τα μέσα για ουσιαστικές Λύσεις στις προκλήσεις, για τις οποίες καλούμαι να συνταξιδέψω μαζί τους.

Ζητούμενο για μένα δεν αποτελεί η τελειότητα, αλλά η η κινητικότητα και η «διεύρυνση της ματιάς μας» ώστε να περιλαμβάνει το κρυμμένο και το άγνωστο, η μετακίνηση στην ενήλικη θέση χάρη στη δύναμη της ανάληψης της ευθύνης που μας αναλογεί, και τελικά η αποκατάσταση της ροής της ζωής μας.

Με αυτό τον τρόπο, και με πολύτιμο σύμμαχο το εργαλείο της Συστημικής Αναπαράστασης, οι άνθρωποι που την συμβουλεύονται καταφέρνουν να κερδίσουν τον τρόπο να διαχειριστούν με επιτυχία δυσκολίες και αδιέξοδα τόσο στην προσωπική και οικογενειακή όσο και στην επαγγελματική ζωή τους.