Τακτικά στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Κρήτη και έκτακτα σε άλλες πόλεις.

 • Μονοήμερα ή διήμερα εργαστήρια ανοιχτά στα αιτήματα
 • Μονοήμερα ή διήμερα εργαστήρια ειδικής θεματικής
  Ζωντανά και διαδικτυακά
 • Κλειστή ομάδα με θέμα «Γαλάζια μοίρα»
  Ζωντανά, κάθε δεκαπενθήμερο
 • Κλειστή ομάδα με θέμα «Γαλάζια μοίρα»
  Μέσω Zoom, κάθε δεκαπενθήμερο
 • Ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής
  Ζωντανά ή μέσω viber
 • Εκδρομές εργασίας λίγων ημερών