Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μια μέθοδος συστημικής θεραπείας/συμβουλευτικής, που θεμελίωσε ο Γερμανός ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος Μπερτ Χέλινγκερ και που με τη διευρυμένη εφαρμογή της μπορεί πλέον να θεωρείται «βοήθεια ζωής».

Η Συστημική Αναπαράσταση βλέπει τον άνθρωπο σαν αναπόσπαστο μέλος μιας ή και περισσότερων ομάδων, δηλαδή σαν μέλος ενός ή περισσότερων συστημάτων. Κοιτώντας τον έτσι αντιλαμβάνεται πώς ό,τι του συμβαίνει, δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος, να τα επηρεάζει και να επηρεάζεται από αυτά.

Βασίζεται σε ένα απλό δρώμενο που παράγεται από τους ανθρώπους που συμμετέχουν, αφού τεθεί ένα αίτημα από τον ενδιαφερόμενο.

Προκειμένου να απαντηθεί το αίτημα, ο θεραπευτής – συντονιστής καλεί μέλη της παριστάμενης ομάδας να εκπροσωπήσουν κεντρικά άτομα του συστήματος του ενδιαφερόμενου και έτσι να φέρουν στην επιφάνεια τη δυναμική, το πεδίο του συγκεκριμένου συστήματος.

Η πολυετής εφαρμογή της μεθόδου, που ονομάζεται «φαινομενολογική» γιατί παίρνει υπ’ όψη της ό,τι εμφανίζεται (προκύπτει και δεν σκηνοθετείται στο δρώμενο), έχει αποδείξει ότι η αναπαράσταση προσφέρει ιδιαίτερα αξιόπιστες και κεντρικές πληροφορίες, που αναδεικνύουν τις περιοχές εμπλοκών και οδηγούν σε ικανοποιητικές λύσεις.

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι προσανατολισμένη στη Λύση, χρησιμοποιεί την εμπειρία, το βίωμα, σαν κεντρικό εργαλείο εσωτερικής μετακίνησης, ανήκει στις βραχείες θεραπείες, δόθηκε από τον Μπερτ Χέλινγκερ στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και εξελίχθηκε απ’ αυτόν τις επόμενες δεκαετίες προσφοράς του.