Ιτέα / 1

Ο μεγάλος θεραπευτής

Από τις ιστορίες που διηγούταν ο Μπερτ Χέλινγκερ. Ήταν μια φορά ένας μεγάλος θεραπευτής, που έρχονταν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο. Τον πλησιάζει ένας άνθρωπος να του μιλήσει […]

Ιτέα / 1

Η εύρεση λύσεων είναι απειλητική

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η κρυφή συμμετρία της αγάπης» του Μπερτ Χέλινγκερ (Εκδόσεις Medicum) Βαθμιαία μου έγινε σαφές, ότι οι άνθρωποι έχουν μιαν ισχυρή τάση να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να μένουν στα προβλήματά […]